Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Zaprimanje građevinskog otpada od kućanstva u reciklažno dvorište

Poštovani korisnici,

od 08. kolovoza 2022. godine omogućeno je zaprimanje građevinskog otpada u reciklažno dvorište Vodnjan isključivo od građana s područja Grada Vodnjana – Dignano. Sukladno važećim zakonodavnim propisima, građani mogu bez naknade predati građevinski otpad iz svog kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma u šest mjeseci (period siječanj – lipanj, srpanj – prosinac). Za količine veće od 200 kg zaprimanje se vrši po cjeniku (cijena 0,50 kn/kg uključen PDV). Poslovni subjekti, i građani koji ne žele koristiti uslugu predaje građevinskog otpada u reciklažno dvorište, dužni su građevinski otpad predati ovlaštenom obrađivaču.

Ovim putem pozivaju se svi građani da što više odvajaju otpad na svom kućnom pragu ili putem reciklažnog dvorišta u kojem mogu besplatno predati preko 40 vrsta otpada poput papira i kartona, metalne, staklene i plastične ambalaže, tekstila, glomaznog otpada i ostalog otpada iz kućanstva. Predajom otpada u reciklažno dvorište građanin osigurava se da će se otpad zbrinuti na propisani način a svojim postupanjem osigurava čistoću i urednosti našeg okoliša.

Vaša Contrada d.o.o.

Promjena veličine fonta
Kontrast