Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

SAKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA SA KUĆNE ADRESE

U tjednu od 11. do 15. prosinca Contrada d.o.o. organizira sakupljanje glomaznog otpada sa kućne adrese korisnika u vremenu od 11:00 do 18:00 sati. Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodnjana – Dignano svi korisnici iz kategorije kućanstvo imaju pravo na odvoz glomaznog otpada sa lokacije obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do 2 m3 godišnje.

Pozvani su svi zainteresirani da se prijave:

  • telefonskim pozivom na telefon 052 647 096
  • osobno u reciklažno dvorište, A. Smareglia 67 u redovno radno vrijeme Pon-Sri-Čet-Pet od 07:00 do 13:00 ili Uto – Sub od 9:00 do 17:00
  • slanjem popunjenog Zahtjeva za odvoz glomaznog komunalnog otpada na contrada@contrada.hr

Prijave se zaprimaju do srijede 08. prosinca 2023. godine.

PreuzmiteZAHTJEV ZA ODVOZ GLOMAZNOG KOMUNALNOG OTPADA

NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU NN 79/2015

Promjena veličine fonta
Kontrast