Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Reciklažno dvorište Vodnjan

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. 

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva.

Radno vrijeme raciklažnog dvorišta je:

ponedeljak i petak: 09:00 – 15:00

utorak i srijeda: 09:00 – 17:00

četvrtak i subota: 07:00 – 13:00

Tel: 052 647 096

Adresa: A.Smareglia 67, Vodnjan-Dignano

Prilikom dolaska u reciklažno dvorište potrebno je djelatniku predočiti osobnu iskaznicu i posljednji račun Contrade d.o.o. za odvoz komunalnog otpada kako bi se mogla utvrditi šifra korisnika.

U sklopu cijene javne usluge omogućeno je korisnicima usluge besplatna predaja do 2 m3 glomaznog otpada.

Plan preuzimanja glomaznog otpada za 2023. godinu.

Preuzmite: ZAHTJEV ZA ODVOZ GLOMAZNOG KOMUNALNOG OTPADA

* NAPUTAK O GLOMAZNOM OTPADU NN 79/2015

Promjena veličine fonta
Kontrast