Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Radnik za gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu (m/ž)

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

 

 

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca

 

 

za slijedeće radno mjesto:

 

 1. Radnik za gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu (m/ž)

Broj izvršitelja: 1

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema tehničke, građevinske ili druge odgovarajuće struke;
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima adminmistracije prijema robe, smještaj i čuvanje robe te izdavanje i otprema robe,
 • poznavanje rada na uređajima i opremom za gospodarenje otpadom,
 • poznavanje rada sa uređajima i opremom za održavanje građevinskih objekata i urbane opreme,
 • poznavanje osnove rada na računalo,
 • aktivno poznavanje talijanskog jezika,
 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornosti za materijalne resurse kojima radi
 • položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila,

 

 

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:

 

 • zamolbu s kratkim životopisom
 • svjedodžbu o završenom školovanju
 • domovnicu
 • rodni list
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

 

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.

Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.

Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.

Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu

 

 

Vodnjan-Dignano, 19. 04. 2019.

 

         Direktor

 Moscarda Guglielmo

Promjena veličine fonta
Kontrast