Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Preuzimanje glomaznog otpada – Gajana

Ovim putem obavještavju se korisnici usluga sa područja Gajana da je za subotu 23. travnja 2022. godine organizirano preuzimanje glomaznog otpada od strane Contrade d.o.o.
U sklopu cijene javne usluge omogućeno je korisnicima usluge besplatna predaja do 2m3 glomaznog otpada.
Naši djelatnici biti će smješteni kod dječijeg igrališta od 08:00 do 11:00 sati.
Prilikom predaje glomaznog otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i zadnji račun Contrade d.o.o.

Promjena veličine fonta
Kontrast