Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Poziv za predaju zahtjeva – spremnici za reciklabilni otpad

Pozivaju se korisnici koji žele preuzeti set spremnika za reciklabilnu plastiku i papir veličine od 120 litara, da svoje podatke (ime, prezime, adresa korisnika i adresa obračunskog mjesta ako je različita od adrese korisnika) pošalju na mail: contrada@contrada.hr ili da se jave u upravu Contrade (trg Slobode 2) u uredovno radno vrijeme rada sa strankama.

Spremnici se dijele u setu a mogu ih dobiti korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkog društva Contrada d.o.o. koji imaju podmirene sve račune prema Contradi d.o.o.

Korisnici koji su ostvarili pravo na set spremnika biti će obaviješteni o terminu preuzimanja spremnika. Spremnici će biti spremni za preuzimanje od 18.09.2023. u reciklažnom dvorištu na adresi A.Smareglia 67, Vodnjan-Dignano

Ovim pozivom biti će podijeljeno 500 setova do isteka zalihe po redoslijedu primitka zahtjeva.

Promjena veličine fonta
Kontrast