OGLAS – za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme Pomoćni radnik na održavanju čistoće javnih površina, objekata i opreme (m/ž)

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

OGLAS

                     za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto:

1.  Pomoćni radnik na održavanju čistoće javnih površina, objekata i opreme (m/ž)

    Broj izvršitelja: 1

Uvjeti:

  • niža stručna sprema ili osnovna škola;
  • poznavanje rada na uređajima i s opremom za održavanje zelenih površina, parkova, nasada i urbane infrastrukture
  • aktivno poznavanje talijanskog jezika,
  • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse kojima radi
  • položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:

  • zamolbu s kratkim životopisom
  • svjedodžbu osnovne škole
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.

Dokumentaciju dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima oglasa biti će pozvani na razgovor.

O rezultatima odabira kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Odabran kandidat u obvezi je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu

Contrada d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog Oglasa bez posebnog obrazloženja u bilo kojem trenutku.

Vodnjan-Dignano, 06. 06. 2020.

         Direktor

 Moscarda Guglielmo