Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

OGLAS – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto:
1. . Pometač (m/ž)
Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: područje Grada Vodnjana-Dignano
Kvalifikacija: osnovna škola
Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:
– zamolbu s kratkim životopisom
– svjedodžbu o završenom školovanju
– domovnicu
– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.
Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.
Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu

Vodnjan-Dignano, 14. 05. 2021.

Direktor
Moscarda Guglielmo

Promjena veličine fonta
Kontrast