Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Odvoz otpada na dan 22. lipnja 2022. godine

Obavještavaju se korisnici usluga da će Contrada d.o.o. na dan 22. lipnja 2022. godine vršiti odvoz otpada sukladno važećem kalendaru odvoza za period od 01. svibnja do 31. kolovoza i to kako slijedi:

  • miješani komunalni otpad: Peroj i TN Barbariga
  • staklo: Peroj, Vodnjan, Guran, St. Cecilija, Salvela, Kacana, Majmajola, Gajana, Tršićani, Galižana, Fondole, Krnjaloža, St. Bagoci, Mednjan, Batvači, Golubovo, Mandriol, Murage, Betiga
  • Al metali – TN Barbariga

Mole se korisnici da svoje spremnike na dan odvoza iznesu na javnu površinu do 06:30.

Promjena veličine fonta
Kontrast