Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Od 1. srpnja 2024. godine novi cjenik za uslugu odvoza otpada

Obavještavaju se korisnici usluga trgovačkog društva Contrada d.o.o. kako će se odvoz miješanog komunalnog otpada od dana 1. srpnja 2024. godine obračunavati po novom cjeniku.

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) propisane su obveze jedinice lokalne samouprave i davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Jedna od obveza jedinica lokalne samouprave je donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svojem području. Temeljem spomenutog Zakona i Odluke trgovačko društvo Contrada d.o.o. donosi novi cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Novim cjenikom osigurava se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša, a pritom osiguravajući javnost rada. Prijedlog cjenika bio je na javnom savjetovanju a potom je jedinica lokalne samouprave dostavila očitovanje i suglasnost na novi cjenik.

Razlog povećanja cijena odvoza otpada direktna je posljedica povećanja operativnih troškova u cijelom sustavu gospodarenja otpadom uz direktnu poveznicu na troškove funkcioniranja ŽCGO Kaštijun.

Jedna od novina novog cjenika je uvođenje kriterija za umanjenje cijene javne usluge koje za cilj imaju poticati korisnike za ispravno postupanje s otpadom i u konačnici smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada. Ostvarivanjem popusta korisnici usluga mogu pozitivno utjecati na smanjenje ukupnog iznosa mjesečnog računa. Popust mogu ostvariti i korisnici kućanstvo i korisnici nekućanstvo ovisno o kategoriji popusta.

Cjenik i prateća dokumentacija dostupni su na službenim stranicama www.contrada.hr te na službenim prostorijama na adresi Trg Slobode 2, 52215 Vodnjan-Dignano.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast