Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Od 01. siječnja 2024. godine Contrada ima novi logo društva

Nakon 10 godina društvo se odlučilo za izradu novog vizualnog identiteta zbog potrebe da se isti osuvremeni i da se uz jednostavniji dizajn vizualizira složenost djelatnosti i poslova koje obavlja Contrada na području cijelog grada Vodnjana – Dignano.

Potreba za osuvremenjivanjem starog loga leži u činjenici da stari znak svoj likovni identitet gradi na simbolu Vodnjanskog zvonika, profilu grada, kao i na lokaciji naselja što izražava prejaku simboliku povezanost sa gradom Vodnjanom. Subliminalna poruka takvog znaka nije skladna sa politikom društva jer govori o preferenciji djelovanja oko matičnog grada umjesto jednakopravnog tretmana svih dijelova područja Grada Vodnjana-Dignano. Likovno je preopterećen detaljima što onemogućuje konzistentnu aplikaciju na manje površine ili zahtjevnije podloge. Neuravnotežena kompozicija daje dojam nestabilnosti društva i njegovih djelatnika što nikako nije cilj nove uprave.

Contrada u posljednje vrijeme doživljava rast i razvoj te teži kontinuiranoj optimizaciji svojih procesa kao i podizanju kvalitete svojih usluga. Samim time, stvorila se potreba za redizajnom vizualnog identiteta koji će pratiti zaokret u pristupu upravljanju društva.

Novi logo likovne izrazne elemente traži u široko prihvaćenim simbolima kao što je to tlocrt grada, naselja ili stancije što predstavlja sva naseljena područja na kojima Contrada obavlja svoje djelatnosti. Gibanje kao potez u kompoziciji označava dinamiku svakodnevnog obavljanja poslova a ističe se oblik slova ,,C,, što je prvo slovo u imenu društva.

Direktorica Daniela Cetina je izjavila da novi logo sa uređenijim linijama te otvorenijim bojama jasno vizualizira smjer poslovanja društva. Vizualno rješenje daje do znanja kompleksnost poslova kojim se Contrada bavi a opet svojom jednostavnošću upečatljivo definira društvo.

Promjena veličine fonta
Kontrast