Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o preuzimanju spremnike za reciklabilni otpad

Obavještavamo se korisnike koji su za to dobili poziv da svoje spremnike za reciklabilnu plastiku i papir veličine od 120 litara mogu preuzeti od 18. rujna 2023. na dalje.

Spremnici će se dijeliti na reciklažno dvorište na adresi A.Smareglia 67, Vodnjan-Dignano u redovno radno vrijeme.

Pozivaju se korisnici koji se nisu već javili a žele preuzeti set spremnika za reciklabilnu plastiku i papir veličine od 120 litara, da svoje podatke (ime, prezime, adresa korisnika i adresa obračunskog mjesta ako je različita od adrese korisnika) pošalju na mail: contrada@contrada.hr ili da se jave u upravu Contrade (trg Slobode 2) u uredovno radno vrijeme rada sa strankama.

Spremnici se dijele u setu a mogu ih dobiti korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkog društva Contrada d.o.o. koji imaju podmirene sve račune prema Contradi d.o.o.

Djeljenje će se nastaviti do isteka zalihe po redoslijedu primitka zahtjeva.

Promjena veličine fonta
Kontrast