Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o dodjeli kompostera

Pozivaju se korisnici javne usluge sa područja Grada Vodnjan-Dignano koji žele ostvariti pravo na dodjelu kompostera bez naknade da ispune Zahtjev za dodjelu kompostera. Korisnicima kojima je zahtjev odobren komposter mogu preuzeti na reciklažnom dvorištu počevši od 18.03.2022. godine. Korisnici koji su predali zahtjev do 31.12.2021. ne moraju ponoviti predaju Zahtjeva.

Pravo na spremnik za kompostiranje imaju fizičke osobe koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • korisnici su javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkog društva Contrada d.o.o.
  • nemaju nepodmirenih, dospjelih potraživanja prema Contradi d.o.o. u trenutku predaje Zahtjeva za dodjelu komposta
  • smještaj kompostera je na području Grada Vodnjana-Dignano.

Zahtjevi za dodjelu kompostera se mogu preuzeti u uredovno radno vrijeme sa strankama u prostorijama Contrade d.o.o., Trg slobode 2, u reciklažnom dvorištu A. Smareglia 67 ili na mrežnim stranicama a mogu se dostaviti:

  • putem pošte na adresu: Contrada d.o.o., Trg slobode 2, Vodnjan – Dignano s naznakom „Prijava za dodjelu kompostera“,
  • osobno u prostorijama Contrade d.o.o., Trg slobode 2, Vodnjan – Dignano u uredovno radno vrijeme sa strankama,
  • osobno u reciklažno dvorište A. Smareglia 67, Vodnjan – Dignano u uredovno radno vrijeme i
  • elektronskim putem dostavom na e-mail: contrada@contrada.hr sa naznakom „Prijava za dodjelu kompostera“.

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

  • prilikom preuzimanja kompostera potpisati Izjavu o preuzimanju kompostera/revers,
  • koristiti komposter u svrhu izdvajanja biootpada i biorazgradivog otpada iz komunalnog otpada i
  • koristiti komposter na lokaciji odobrenoj u Zahtjevu za dodjelu kompostera.

Edukacije „Kako pravilno kompostirati“ održati će se s početkom u 16:15 u navedenim terminima:

16.03.2022. Vodnjan, Sala za vjenčanje

18.03.2022. Galižana, Zajednica Talijana

25.03.2022. Peroj, mjesna zajednica

 

ODLUKA O PODIJELI SPREMNIKA ZA KOMPOSTIRANJE

ZAHTJEV ZA DODJELU KOMPOSTERA

Promjena veličine fonta
Kontrast