Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

TEMELJNI PODACI

CONTRADA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, upisana je u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa  (MBS) 040314669, Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci br. Tt-13/7434-4 29.10.2013.

PUNI NAZIV: CONTRADA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
SJEDIŠTE/ADRESA: Trg slobode 2, 52215 Vodnjan
MATIČNI BROJ: 041275280000
OIB: 67506743047
ŽIRO-RAČUN/IBAN:
HR5523600001102387405 Zagrebačka banka d.d.
HR2823900011100843249 Hrvatska poštanska banka d.d.
ŠIFRA DJELATNOSTI: 38.21 – Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

PRAVNI OBLIK: društvo s ograničenom odgovornošću
OSNIVAČ: Grad Vodnjan-Dignano
TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA: 165.014,27 €uro, uplaćen u cijelosti
UPRAVA: Daniela Cetina – direktorica. Zastupa samostalno i pojedinačno.

Izjava o osnivanju_CONTRADA d.o.o.

Izjava o osnivanju_CONTRADA d.o.o.-dopuna

 

Promjena veličine fonta
Kontrast