Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

TEMELJNI PODACI

CONTRADA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, upisana je u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa  (MBS) 040314669, Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci br. Tt-13/7434-4 29.10.2013.

PUNI NAZIV: CONTRADA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
SJEDIŠTE/ADRESA: Trg slobode 2, 52215 Vodnjan
MATIČNI BROJ: 041275280000
OIB 67506743047
ŽIRO-RAČUN/IBAN:
-HR5523600001102387405 Zagrebačka banka d.d.
-HR2823900011100843249 Hrvatska poštanska banka d.d.
ŠIFRA DJELATNOSTI: 3821 – Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

PREDMET POSLOVANJA:
– Djelatnost održavanja javnih površina
– Djelatnost održavanja čistoće
– Djelatnost odlaganja komunalnog otpada
– Djelatnost upravljanja grobljem
– Djelatnost održavanja groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
– Djelatnost održavanja spomenika i spomen obilježja
– Djelatnost uklanjanja reklama i reklamnih panoa
– Djelatnost održavanja javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
– Djelatnost uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
– Djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova
– Pružanje usluga javne rasvjete
– Djelatnost postavljanja i održavanje signalnih sustava na cestama
– Djelatnost premještanja vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno, gdje se ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa
– Djelatnost kupnje i prodaje robe, te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
– Djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti
– Djelatnost reciklaže metalnih ostataka i otpadaka
– Djelatnost reciklaže nemetalnih ostataka i otpadaka
– Djelatnost druge obrade otpada
– Djelatnost oporabe otpada
– Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
– Djelatnost prijevoza otpada
– Djelatnost sakupljanja otpada
– Djelatnost trgovanja otpadom
– Djelatnost zbrinjavanja otpada
– Djelatnost gospodarenje otpadom
– Djelatnost ispitivanja i analize otpada
– Djelatnosti održavanja i upravljanja parkiralištima i garažama
– Djelatnosti naplata parkiranja
– Djelatnosti bojanja oznaka na parkiralištima

PRAVNI OBLIK: društvo s ograničenom odgovornošću
OSNIVAČ: Grad Vodnjan-Dignano
TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA: 1.243.300,00 kuna, uplaćen u cijelosti
UPRAVA: Daniela Cetina – Direktorica. Zastupa samostalno i pojedinačno

Promjena veličine fonta
Kontrast