Misija i vizija

contrada3

Misija

Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti.

Vizija

Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika i ispunjenje njihovih želja za održavanjem čistoće javnih površina grada te pružanju svih potrebnih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način.