Cjenik usluga

Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem

Procijena iznosa prosječnog računa sukladno Cjeniku

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka-naplati-odvoza-zelene-mase