O nama

Svojim komunalnim uslugama Trgovačko društvo Contrada d.o.o opslužuje čitav teritorij Vodnjanštine. Od Krnjalože i Majmajole pa sve do Canala(Puljska cesta), odnosno od Barbarige do Monteci (Galižana).


Predmet poslovanja društva sastoji se od pružanje komunalnih usluga prema propisima o komunalnom gospodarstvu, a to su:

održavanje zelenih površina

održavanje javnih površina

održavanje javne rasvjete

prikupljanje, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada

održavanje groblja

održavanje zelenih površina

održavanje plaža

parking


Sa danom 01.01.2019. godine u poduzeću je 37 zaposlenih radnika, koji svojim radom i trudom imaju kao cilj pružiti što kvalitetniju komunalnu uslugu na ekološki prihvatljiv način u granicama području Grada Vodnjan-Dignano na kojem djeluje Contrada d.o.o.