Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

NOVI CJENIK JAVNE USLUGE– U PRIMJENI OD 01. SRPNJA 2022. GODINE

Poštovani korisnici,

obzirom na veliki broj upita vezano za račune za javnu uslugu za srpanj u nastavku možete pronači više informacija.

Novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), propisao je obvezu jedinici lokalne samouprave i davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada donošenje nove odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i donošenje novog cjenika usluga. Sukladno navedenom, komunalno društvo ,,Contrada d.o.o.” donijela je novi cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji je u primjeni od 1. srpnja. 2022. Godine. Prije donošenja Odluke i cjenika provelo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te su se novine predstavile iznajmljivačima, ugostiteljima i ostalim korisnicima na sastancima koji su se odvili u ožujku i travnju.

Cijena usluge sastavljena je od cijene za obveznu minimalnu javnu uslugu i cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Cijena obavezne minimalne javne usluge naplaćuje se prema kategoriji korisnika usluga koji su Zakonom svrstani u kategoriju korisnika kućanstvo i kategoriju korisnika koji nisu kućanstva. Zakonom je propisano da u korisnike koji nisu kućanstvo spadaju svi oni koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti i u druge svrhe, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Isto tako važno je naglasiti da Zakon definira da cijena obvezne minimalne javne usluge mora biti ista za istu kategoriju korisnika.

Nova cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju kućanstvo iznosi 55,00 kn bez PDV-a tj. 62,15 kn sa PDV-o, a za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo iznosi 140,00 kn mjesečno bez PDV-a što je 158,20 kn sa PDV-om. Cijenom se osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Ono što je najvažnije da je cijena u skladu i prilagođena potrebama jedinice lokalne samouprave i tehničkim mogućnostima davatelja javne usluge, korisnicima usluga, te je cijena uzela u obzir količine stvorenog otpad  a sve u cilju  osiguravanja pravednije raspodjele troškova. Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada trenutno se nije mijenjala i u skladu je sa trenutno važećem Ugovoru o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada s trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o..

Ukoliko imate potrebu za dodatne informacije slobodno nas kontaktirate putem maila ili osobno u uredovno vrijeme rada sa strankama.

Svakom upitu odgovoriti ćemo u najkračem mogućem roku.

Vaša Contrada d.o.o.

Promjena veličine fonta
Kontrast