Natječaj za zapošljavanje – pomoćni radnik za uređenje zelenih površina

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

 OGLAS

       za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 2 (dva) mjeseca

 

za slijedeće radno mjesto:

  1. Pomoćni radnik za uređenje zelenih površina (m/ž)
    Broj izvršitelja: 2
    Kvalifikacija: osnovna škola

 

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:

  • zamolbu s kratkim životopisom
  • svjedodžbu o završenom školovanju
  • domovnicu
  • rodni list
  • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za prijavu na oglas je 7 dana od dana javne objave.

Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.

Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.

Vodnjan-Dignano, 7. 05. 2015.

 

         Direktor
Moscarda Guglielmo