Izmjena kalendara odvoza otpada

Obavještavaju se korisnici s područja Gajane i ostalih manjih naselja (štancije) da će se od 18.05.2020. uvesti ljetni raspored odvoza miješanog komunalnog otpada.

Miješani komunalni otpad neće se odvoziti 16.05.2020.