Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže  ili nadzire trgovačko društvo Contrada d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu  Contrada d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pismenim putem na adresu: Contrada d.o.o., Trg Slobode 2, 52215 Vodnjan
  • elektroničkom poštom na adresu: info@contrada.hr
  • usmeni zahtjev može se podnijeti službeniku za informiranje svakim radnim danom u redovnom radnom vremenom sa strankama u prostorijama Društva ili telefonski na broj 052/382 009, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Korisniku prava na pristup informacijama kojem je omogućen pristup informaciji,  stvarni materijalni troškovi će se naplaćivati prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014, 141/2022).

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se na žiro račun broj HR5523600001102387405 po ispostavljenom računu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu(pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu.(pdf), (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu.

Zakoni, zahtjevi, odluke te kriteriji koje možete preuzeti:

 

Upitnik za samoprocijenu_Contrada_2023

 

Promjena veličine fonta
Kontrast