Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

KORISNI LINKOVI

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 )

Grad Vodnjan: www.vodnjan.hr

Turistička zajednica Grada Vodnjana: vodnjandignano.com/en/

Županija Istarska: www.istra-istria.hr

Istarska razvojna agencija: www.ida.hr

ZELENA ISTRA http://www.zelena-istra.hr

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=4716

HRVATSKE VODE
http://www.voda.hr

STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA
http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=43

URED DRŽAVNE UPRAVE U IŽ, SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
http://www.udu-istra.hr/index.php?prostorno

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (pročišćeni tekst)
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0379.htm

ZAKON O OTPADU
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/3083.htm

Izmjena 2006
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/2452.htm

Izmjena 2008
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/2035.htm

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3226.htm

STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/2398.htm

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U RH
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2652.htm

PRAVILNIK O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA,
KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3418.htm

PRAVILNIK O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1894.htm

Izmjena 2005
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/2096.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/0877.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0980.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM
BATERIJAMA I AKUMULATORIMA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/3027.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/3077.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/2762.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU ELEKTRIČNIM I
ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2327.htm

PRAVILNIK O GOSPODARENJU GRAĐEVINSKIM OTPADOM
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1306.htm

Promjena veličine fonta
Kontrast