Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Fešta od puži – odvoz komunalnog otpada – Galižana

15. kolovoza 2023. godine u Galižani se održava tradicijonalna Fešta od puži čiji program počinje u rano jutarnjim satima od 8:00.

U cilju osiguranja neometanog tijeka manifestacije ljubazno molimo sve naše korisnike na području Galižane da svoje spremnike za miješani komunalni otpad iznesu za pražnjenje najkasnije do 6:15.

Contrada

Promjena veličine fonta
Kontrast