Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA / PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

Dana 22. srpnja 2022. objavljena je Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN85/2022) kojom se definira da:

  • Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. godine
  • Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro
  • Razdoblje dvojnog optjecaja je razdoblje od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata
  • Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata

Kroz odredbe Zakona o uvođenju eura razlikuje se razdoblje dobrovoljnog te razdoblje obveznoga dvojnog iskazivanja. Razdoblje dobrovoljnoga dvojnog iskazivanja započelo je donošenjem Odluke Vlade, te je sukladno navedenim Contrada d.o.o. na računima za usluge obavljene u srpnju dvojno iskazala cijene.

Obvezno dvojno iskazivanje nastupa 05. rujan godine i traje do 31.12.2023.

Potrebno je obratiti pažnju da će se u 2022. godini kad je službena valuta HRK dvojni iznos ispisivati u EUR, a u 2023. kad je službena valuta EUR dvojni iznos će se ispisivati u HRK.

Contrada d.o.o. je u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura pristupila Etičkom kodeksu u cilju stvaranja povjerenja i sigurnosnog okruženje za naše korisnike usluga prilikom provedbe postupka konverzije u Euro.

Cjenike sa dvojnim prikazom cijena možete nači na linku: https://contrada.hr/o-nama/cjenik-usluga/

 

Vaša Contrada d.o.o.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast