Obavijest o sukobu interesa


Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine” broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) trgovačko društvo CONTRADA d.o.o., Trg slobode 2, 52215 Vodnjan objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA NARUČITELJ CONTRADA d.o.o. NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I.

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj CONTRADA d.o.o. Trg slobode 2, 52215 Vodnjan u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili pod izvoditelja odabrunom ponuditelju) sa slijedećim gospodarskim subjektima:

l. Poljoprivredni obrt – Giacometti-Moscarda, OIB 00988815380, Fažanska 12, 52216 Galižana.

2. OPG Roberto Fabro, OIB 98664559465, 1.MAJA 22,52215 Vodnjan.

II.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na intenetskoj stranici naručitelja.
Ur. broj: 34/15
Vodnjan, 18.03.2015.g.

Guglielmo Moscarda
Direktor

Pdf dokument „Sukob interesa – Contrada