Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

BIOOTPAD_SMEĐI SPREMNIK

LETAK

 

 

KUĆNO KOMPOSTIRANJE

 

Pravo na spremnik za kompostiranje imaju fizičke osobe koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • korisnici su javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkog društva Contrada d.o.o.
  • nemaju nepodmirenih, dospjelih potraživanja prema Contradi d.o.o. u trenutku predaje Zahtjeva za dodjelu komposta
  • smještaj kompostera je na području Grada Vodnjana-Dignano.

Zahtjevi za dodjelu kompostera se mogu preuzeti u uredovno radno vrijeme sa strankama u prostorijama Contrade d.o.o., Trg slobode 2, u reciklažnom dvorištu A. Smareglia 67 ili na mrežnim stranicama a mogu se dostaviti:

  • putem pošte na adresu: Contrada d.o.o., Trg slobode 2, Vodnjan – Dignano s naznakom „Prijava za dodjelu kompostera“,
  • osobno u prostorijama Contrade d.o.o., Trg slobode 2, Vodnjan – Dignano u uredovno radno vrijeme sa strankama,
  • osobno u reciklažno dvorište A. Smareglia 67, Vodnjan – Dignano u uredovno radno vrijeme i
  • elektronskim putem dostavom na e-mail: contrada@contrada.hr sa naznakom „Prijava za dodjelu kompostera“.

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

  • prilikom preuzimanja kompostera potpisati Izjavu o preuzimanju kompostera/revers,
  • koristiti komposter u svrhu izdvajanja biootpada i biorazgradivog otpada iz komunalnog otpada i
  • koristiti komposter na lokaciji odobrenoj u Zahtjevu za dodjelu kompostera.

ZAHTJEV ZA DODJELU KOMPOSTERA

PREZENTACIJA

LETAK

VIDEO

UPUTE

ODLUKA O PODIJELI SPREMNIKA ZA KOMPOSTIRANJE

Promjena veličine fonta
Kontrast