Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Pod javnom rasvjetom podrazumjeva se upravljanje, održavanje uređaja i objekata javne rasvjete te rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
Pod upravljanjem i održavanjem uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete ( izvori svjetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i slično) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku, kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice ( nakon nevremena, prometne nezgode i slično ).
Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom godine planirani su i radovi pojačanog održavanja, kada se vrše zamjene većeg broja stupova, rasvjetnih tijela i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete.

Na područji Grada Vodnjana imamo 40 mjernih mjesta, sa ukupno 1.224 rasvjetnih tijela, podijeljena na:

– naselje Vodnjan 552 kom.
– naselje Galižana 247 kom.
– naselje Peroj 151 kom.
– naselje Barbariga 165 kom.
– ostala naselja 109 kom.
——————————————–
Sveukupno 1.224 kom.

Postojeća rasvjetna tijela su raznih modela i proizvođača, a koriste svjetlosne izvore raznih snaga i tipova, ovisno o lokaciji rasvjetnog tijela. Koriste se žarulje snage od 70W, 80W, 125W, 150W i 250 W.

Promjena veličine fonta
Kontrast