Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

PROGRAM ODRŽAVANJA GROBLJA

Održavanje groblja obuhvaća:

– održavanje zelenih površina
– održavanje nasada
– održavanje klupa i kontejnera za otpatke
– čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina i grobova
– skupljanje i reciklaža lampaša
– održavanje instalacije dovoda i odvoda vode te troškovi isporučene vode
– održavanje kapelica ( Vodnjan, Galižana i Peroj – novo groblje )

1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Održavanje zelenih površina na grobljima Vodnjan, Galižana i Peroj, izvodi se sa 4 radne operacije godišnje ( po potrebi i više ). Strojno se kose travnate površine, gdje je to moguće motornim rotacionim kosilicama a leđnom i bočnom kosilicom (trimer) između grobova i na kosinama. Po izvršenoj košnji pristupa se čišćenju spomenika te izgrabljivanju pokošene trave, iznošenje na prilazni put, utovar u komunalno vozilo i odvoz na odlagalište.

2. NASADI

Održavanje nasada obuhvaća održavanje stabala (okopavanje mladih stabala, prihrana, zalijevanje, orezivanje i rušenje starih i opasnih stabala), održavanje živice (okopavanje, prihrana, zalijevanje i šišanje)

2.1. ODRŽAVANJE STABALA

Održavanje stabala obuhvaća rezanje grana motornim i ručnim pilama, te po potrebi uz pomoć autodizalice, utovar i odvoz granja na odlagalište.
Rušenje suhih i opasnih stabala izvodi se po potrebi.

Spisak stabala:

gradsko groblje Vodnjan – stari dio:

 • čempres stari kom. 21
 • čempres mladi kom. 9
 • ligustrum kom. 3

gradsko groblje Vodnjan – novi dio:

 • čempres kom. 16

parkiralište uz groblje:

 • čempres stari kom. 2
 • čempres mladi kom. 16

mjesno groblje Galižana:

 • čempres stari kom. 81

mjesno groblje Peroj – stari dio:

  • čempres stari kom. 5
  • maslina kom. 5
  • ladonja kom 1
  • mjesno groblje

Peroj – novi dio:

 • čempres mladi kom. 22

2.2. ODRŽAVANJE ŽIVICE

Održavanje živice obuhvaća ručno ili strojno šišanje i oblikovanje živice sa svim pripadajućim radovima, a vrši se ručnim ili motornim škarama. Pripadajući radovi su vađenje samoniklih i nepoželjnih vrsta, sakupljanje izbojaka i grančica, iznošenje na prilazni put te utovar u komunalno vozilo i odvoz na odlagalište. Održavanje živice izvodi se sa 2 radne operacije godišnje ( po potrebi i više).

3. KLUPE I KONTEJNERI ZA OTPATKE NA GROBLJU

Održavanje klupa obuhvaća ličenje metalnih klupa po potrebi, te postavljanje novih klupa, što uključuje nabavu klupa, betoniranje temelja i montaža.
Održavanje kontejnera za otpatke na groblju obuhvaća postavu novih kontejnera za otpatke, te popravak ili zamjena starih sa pripadajućim radovima.

4. ČIŠĆENJE GROBLJA

Održavanje čistoće na grobljima obuhvaća čišćenje travnih površina, pješačkih staza i grobova od raznog otpadnog materijala, utovar istog u ručna kolica te u komunalno vozilo te odvoz na odlagalište. Utovar i odvoz viška zemljanog materijala od iskopa grobnih mjesta.

5. SKUPLJANJE I RECIKLAŽA LAMPAŠA

Ova stavka obuhvaća pražnjenje posebnih kanti za lampaše u komunalno vozilo, sortiranje plastike i aluminija, te odvoz do organizacije za reciklažu materijala.

6. ODRŽAVANJE INSTALACIJE DOVODA I ODVODA VODE

Održavanje instalacije dovoda i odvoda vode obuhvaća popravak i zamjenu slavina, te čišćenje zaštopanih odvodnih cijevi i sifona. U ovoj stavci su uračunata i sredstva za isporučenu vodu prema računima „Vodovoda“.

7. ODRŽAVANJE KAPELICA (Vodnjan, Galižana i Peroj-novo groblje)

Održavanje kapelica obuhvaća sve radove za čistoću prostorija kapelica, pometanje, pranje podova, higijena sanitarnih prostora, repromaterijal za sanitarne prostore, ličenje metalnih kapija i drugo.

Promjena veličine fonta
Kontrast