Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Contrada započinje s projektom prikupljanja biootpada

U cilju dostizanja ciljeva propisanih EU direktivama o količinama odvojeno prikupljenog otpada početkom travnja 2024. godine Contrada započinje sa pilot projektom odvojenog prikupljanja biootpada putem smeđih spremnika u ulicama Fažanska cesta i ulica 1. maja u Vodnjanu.

U ovoj fazi biti će podijeljeno ukupno 200 smeđih spremnika od 120 l za odlaganje biootpada kojim se osigurava mogućnost dodatnog selektiranja otpada za oko 600 stanovnika. Prikupljanje biootpada neće se naplaćivati korisnicima.

Pravilnim odvajanjem biootpada utječe se na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se odvozi na obradu u ŽCGO „Kaštijun“ te smanjuje se iznosa varijabilnog dijela računa kojeg plaća korisnik usluge, a koji se obračunava prema broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Ovaj projekt provodi se u cilju unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom na području Grada Vodnjana-Dignano te omogućavanja korisnicima dodatnu mogućnost odvajanja otpada.

Svaki korisnik će uz spremnik dobiti i letak sa detaljnim uputstvima što se smije a što ne smije odložiti u smeđe spremnika. Posebno je važno naglasiti kako navedeni otpad prilikom odlaganja u spremnike može biti zamotan u jednostavne papirnate vrećice, novinski papir ili škartoce, dok nije dozvoljeno odlaganje u plastičnim vrećicama bilo koje vrste.

Contrada već desetak godina provodi dijeljenje kompostera za kućno kompostiranje te će podjelom smeđih spremnika na području Grada Vodnjana-Dignano biti osigurano za preko 16% korisnika mogućnost odvajanja biootpada.

Počevši od subote 23.03.2024. godine dostaviti će se spremnici korisnicima na kućnu adresu u periodu o kojem će biti obavješteni. Ukoliko nisu u mogućnosti u navedenom periodu preuzeti spremnik na kućnom pragu, isti će biti dostupan za preuzimanje na reciklažnom dvorištu u redovnom radnom vremenu.

Vaša suradnja u razvrstavanju otpada ključna je za uspješnost ovog projekta i očuvanje okoliša vodnjanštine!

Preuzmite PDF dokument (PDF, 149KB)

Promjena veličine fonta
Kontrast