Vizija

Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika i ispunjenje njihovih želja za održavanjem čistoće javnih površina grada te pružanju svih potrebnih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način.

Detaljnije pročitajte

Misija

Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti.

Detaljnije pročitajte

Contrada d.o.o. – zajedno za ljepše lice Vodnjanštine

Grad Vodnjan – Dignano

07

Odvoz komunalnog otpada

Svojim komunalnim uslugama Trgovačko društvo Contrada d.o.o opslužuje čitav teritorij Vodnjanštine. Od Krnjalože i Majmajole pa sve do Canala (Puljska cesta), odnosno od Barbarige do Monteci (Galižana).
Predmet poslovanja društva sastoji se od pružanje komunalnih usluga prema propisima o komunalnom gospodarstvu…

Detaljnije

08

Naplata parkiranja

Prema Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima na području Grada Vodnjana-Dignano tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje, kao i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Grada, Contrada d.o.o.

Detaljnije

Najnovije novosti

Izmjena kalendara odvoza otpada

Obavještavaju se korisnici s područja Gajane i ostalih manjih naselja (štancije) da će se od 18.05.2020. uvesti ljetni raspored odvoza miješanog komunalnog otpada. Miješani komunalni otpad

Detaljnije

Predmet poslovanja poduzeća

  • održavanje zelenih površina
  • održavanje javnih površina
  • održavanje javne rasvjete
  • prikupljanje, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada
  • održavanje groblja
  • održavanje plaža
  • parking

O nama

Sa danom 01.01.2018. godine u poduzeću je 37 zaposlenih radnika, koji svojim radom i trudom imaju
kao cilj pružiti što kvalitetniju komunalnu uslugu na ekološki prihvatljiv način u granicama području

Grada Vodnjan-Dignano na kojem djeluje Contrada d.o.o.